SIDSTE NYT

Næste klubmøde onsdag den 25.Maj.2022.

Sidste møde inden sommerferien
                                                   Trods Corona blev det igen Jul.

Alle medlemmer og deres pårørende ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Vi håber status forbedres i det nye år, så vi stadig kan mødes i klubben.

Næste møde er onsdag den 26.Januar 2022 kl.20:00 hvor vi holder generalforsaming med dagsorden i følge vedtægterne.

Husk at betale kontingent,som stadig er 200.-kr.


Til besøget ved TVsendeanlæget i Sparkær var vi mødt 8 medlemmer op.OZ1EBA Mogens gav os en grundig orientering og fremvisnibg og alle syntes det var et godt arrangement.
 

.


                                                                                       Bemærk det kraftige "coaxkabel"Men Bemærk:Lørdag den 30.oktober kl.10:00.

Medlemmerne af EDR Viborg inviteres til at besøge Tvsendeanlæget i Sparkær,hvor OZ1EBA Mogens vil vise og fortælle om anlæget.

Da der er begrænset deltagerantal er der bindende tilmelding senest onsdag den 27.oktober. Så først til mølle.

Tilmelding til formanden OZ1IVQ Erik på mobil 40579593 eller mail olsen368@fibermail.dkKasernevej 9 ,1sal

8800 Viborg


oz4vbg@oz4vbg.dk


Ktnr:7670 2295744

E-mail: OZ4VBG@OZ4VBG.DK


Indbetaling af kontigent kan kun ske til vores bankkonto: Reg. nr. 7670 Konto nr. 2295744 , Mærk med Call eller navn.

eller kontant til OZ6YK John

Har du en E-Mail adresse så vil vi gerne have den. Send den til OZ6YK